Replacement for opsagte

Er du opsagt, og har din arbejdsgiver tilbudt at betale for et Outplacementforløb?
Et forløb hvor en erfaren konsulent giver dig sparring og rådgivning, så du lander i det rigtige job

personlig behovsafklaring

En ufrivillig opsigelse kan sætte din karriere ud af kurs ​​

 • Er du opsagt af din virksomhed, og mangler du en neutral sparringspartner, der kan hjælpe dig med at bearbejde din opsigelse
 • Har din selvtillid fået et lille knæk, og har du brug for, at nogen hjælper dig i gang med din jobsøgnings-proces?
 • Har din opsigelse gjort det svært at finde retningen i din karriere fremadrettet?
 • Mangler du konkrete redskaber til at igangsætte jobsøgning, CV-skrivning, personlig branding eller afklaring af dine kompetencer?
 • Mangler du indsigt i jobmarkedet og sparring på relevante jobs og muligheder?

Med personlig rådgivning og sparring, kan det være lettere end du tror at finde tilbage på karrieresporet

 • Vi bearbejder din opsigelse og de konsekvenser det måtte have for dit privatliv, økonomi og identitet
 • Vi kortlægger din jobsøgning, og rådgiver og vejleder dig i din kommende jobsøgnings-proces
 • Vi definerer din fremadrettede karrierekurs, og opstiller realistiske mål i processen
 • Vi synliggør dine spidskompetencer, og gør dig ”skarp” over for ansættende ledere i relevante virksomheder
 • Vi anvender vores mangeårige professionelle erfaring med rådgivning og sparring i et personligt forløb for dig
det-rette-karriererådgivningsforløb

Kom hurtigst muligt videre til dit næste job med konkrete værktøjer og realistiske mål

 • Du får hjælp til at identificere relevante stillingsopslag, og bliver klædt på til jobsamtalen og dialogen med din potentielt kommende arbejdsgiver

 • Du sætter aktivt dig selv tilbage i førersædet af din karriere gennem en personlig udviklingsproces

 • Du får et skræddersyet coaching- og rådgivningsforløb med det formål at få dig hurtigst muligt på vej til det rigtige job

 • Du får et stærkt, fremadrettede fokus på din karrierevej, hvad enten det er som leder, specialist eller medarbejder

 • Du får de bedst tænkelige muligheder for at komme godt videre i din karriere og mod dit næste job

Send dine spørgsmål til replacement

Opsagt - hvad nu?

Er du opsagt, sætter det forventeligt gang i nye tanker. Din situation ændrer sig, og der kan opstå bekymringer om selve opsigelsen og det at forlade dit job på bedst mulig vis, dine økonomiske forhold og ikke mindst din fremtidige karriere.
Dit jobliv er i forandring - og hvad skal ske fremadrettet?

Få dit replacementforløb betalt af virksomheden

Måske har din virksomhed allerede tilbudt at betale for et forløb i forbindelse med opsigelsen. Hvis ikke, er der måske fortsat mulighed for at få omkostningerne dækket til et forløb. Virksomheden vil på flere måder have gavn af, at du kommer godt og hurtigt videre til et nyt job.

Vi klæder dig på til dialogen med beslutningstagere i virksomheden, og hjælper dig gerne med at finde de rette argumenter.

For det kan typisk betale sig for både dig og den virksomhed, du er opsagt fra. Og der er typisk flere finansieringsmuligheder, end du måske lige tror.

Outplacement forløb betalt af din virksomhed

Et individuelt tilpasset forløb og en vej til det rigtige job med øje for den bæredygtige karriere

Med dig i centrum - Bearbejdning af opsigelsen. Og der laves en strategi og en plan for Outplacement forløbet
Dit nye job - Underskrift på ansættelseskontrakten

Målrettet replacement

I replacementforløbet bearbejder vi din opsigelse, og hjælper dig med at (gen)finder mening og retning i dit fremtidige jobliv.  Du får et helhedsforløb i form af sparring, rådgivning, vejledning, nyttige værktøjer og meget mere.

Vi skaber dialog om dit næste job og dine karrieremål – hvem du er som medarbejder/leder og privatperson? Hvad motiverer og giver dig energi? Hvad er dine særlige kompetencer?

Dit nye job - målet er entydigt!

At sende dig godt videre til det rigtige job! 

Vi sætter din karrierekurs med kortlægning af dit personlige netværk, og giver dig de nødvendige værktøjer og en handlingsplan til at få dig i mål. 

Vi styrker din faglige profil og ruster dig til at udpege nye, relevante stillinger og kontakt til potentielle og relevante virksomheder.

Sådan tilbyder vi replacementforløb

Vores konsulenter har mange års erfaring med ansættelsesinterview, kandidatudvælgelse og coaching. 

Vi har et indgående kendskab til det aktuelle jobmarked, når det gælder specialist- og lederstillinger. Og vi ved rigtig meget om, hvad ansættende ledere lægger vægt på. Denne indsigt trækker vi naturligvis på, når vi rådgiver opsagte ledere og medarbejdere.

Replacement hos karriereraadgivning.dk består udelukkende af individuelle og skræddersyede forløb med afsæt i en veldokumenteret og gennemprøvet metode. 

Vores konsulent fører dig gennem et struktureret forløb ved en række fysiske og virtuelle møder, hvor det enkelte møde typisk har en varighed af ca. halvanden til to timer.

Replacement hos os indebærer desuden mulighed for, at du tidligst muligt i forløbet besvarer en personprofilanalyse med en efterfølgende grundig tilbagemelding.

Et styrkebaseret forløb​

Når du indleder et forløb, får du tilknyttet en konsulent med stor erfaring med rådgivning, sparring og coaching i relation til jobsøgning og karrierestrategi. Herudover har konsulenten erfaring med rekruttering af ledere og medarbejdere. Konsulenten bliver din faste sparringspartner på møderne, og på telefonen og Teams imellem jeres møder. 

Forløbet er naturligvis tilpasset din situation og dine personlige ønsker og behov. Vi har en fortrolig dialog igennem hele processen. Varigheden af et individuelt replacementforløb varierer typisk fra 5 til 15 møder.

Vi rådgiver i jobsøgning, og assisterer i optimering af dit ansøgningsmateriale

Vi udarbejder sammen din personlige handlingsplan, som eventuelt kan indeholde en uddannelsesplan.

Research foretages, og ansøgningsteknikker gennemgås og trænes. Ansøgningsmateriale udformes og justeres, og vi deltager aktivt med henblik på at udvælge relevante stillinger og virksomheder.

Outplacement - Hvad koster det?

Se her de konkurrencedygtige priser på vores resultatfokuserede forløb