Replacement for opsagte

Er du opsagt, og har din arbejdsgiver tilbudt at betale for et Outplacementforløb?

En ufrivillig opsigelse kan sætte din karriere ud af kurs ​​

 • Er du opsagt af din virksomhed, og mangler du en neutral sparringspartner til at bearbejde din opsigelse

 • Har din selvtillid fået et knæk og har du brug for, at nogen hjælper dig i gang med din jobsøgnings-proces?

 • Har din opsigelse gjort det svært at finde retningen i din karriere fremadrettet?

 • Mangler du konkrete redskaber til at igangsætte jobsøgning, CV-skrivning, personlig branding eller afklaring af dine kompetencer?

 • Mangler du professionel indsigt i jobmarkedet og sparring på relevante jobs og muligheder?
personlig behovsafklaring
det-rette-karriererådgivningsforløb

Med personligt rådgivning og sparring, kan det være lettere end du tror, at finde tilbage på karrieresporet

 • Vi bearbejder din opsigelse og de konsekvenser det måtte have for dit privatliv, økonomi og identitet

 • Vi kortlægger din jobsøgning og rådgiver dig i din kommende jobsøgnings-proces

 • Vi definerer din fremadrettede karrierekurs og opstiller realistiske mål i processen

 • Vi synliggør dine spidskompetencer og gør dig ”skarp” over for en kommende virksomhed/leder

 • Vi anvender vores mangeårige erfaring med rådgivning og sparring i et professionelt og personligt forløb

Kom hurtigst muligt videre til dit næste job med konkrete værktøjer og realistiske mål

 • Du får hjælp til at identificere relevante stillingsopslag og bliver klædt på til jobsamtalen og dialogen med en kommende arbejdsgiver

 • Du sætter aktivt dig selv tilbage i førersædet af din karriere

 • Du får et skræddersyet coaching- og rådgivningsforløb med formål om at få dig hurtigst muligt på vej til det rigtige job for dig

 • Du får et stærkt, fremadrettede fokus på din karrierevej, hvad enten det er som leder, specialist eller medarbejder

 • Du får de bedst tænkelige muligheder for at komme godt videre i din karriere og mod dit næste job

Send dine spørgsmål til replacement

Opsagt - hvad nu?

Er du opsagt, sætter det forventeligt gang i nye tanker. Din situation ændrer sig, og der kan opstå bekymringer om selve opsigelsen og det at forlade dit job på bedst mulig vis, dine økonomiske forhold og ikke mindst din fremtidige karriere.
Hele dit jobliv er i forandring - og hvad skal ske fremadrettet?

Få dit replacementforløb betalt af din virksomhed

Måske har din virksomhed allerede tilbudt at betale for Outplacement.

Hvis ikke, er der endnu mulighed for at få omkostningerne dækket i forbindelse med din opsigelse.

Vi klæder dig på til dialogen med din virksomhed, og hjælper dig med at finde de rette argumenter.

For det kan nemlig betale sig for både dig og den virksomhed, du er opsagt fra. Og der er flere finansieringsmuligheder, end du måske lige tror.

Outplacement forløb betalt af din virksomhed
karriereraadgivning outplacementsprocessen

Målrettet replacement

I et replacementforløb bearbejder vi selve din opsigelse og (gen)finder mening i dit fremtidige jobliv.  Du får et helhedsforløb i form af sparring, rådgivning, nyttige værktøjer og meget mere.

Vi skaber dialog om dit næste job og dine karrieremål – hvem er du som medarbejder/leder og privatperson? Hvad motiverer og giver dig energi? Hvad er dine særlige kompetencer?

Dit nye job - Målet er entydigt!

At sende dig godt videre til det rigtige job! 

Vi opsætter din karrierekurs med kortlægning af dit personlige netværk og giver dig de nødvendige værktøjer og handlingsplan til at få dig i mål. 

Vi styrker din faglige profil og ruster dig til at udpege nye, relevante stillinger og kontakt til potentielle og relevante virksomheder.

Sådan tilbyder vi replacementforløb

Vores konsulenter har mange års erfaring med ansættelsesinterview, kandidatudvælgelse og coaching. 

Vi har et indgående kendskab til det aktuelle jobmarked når det gælder lederstillinger og stillinger inden for IT, salg og marketing. Denne indsigt trækker vi naturligvis på, når vi rådgiver afskedigede ledere og medarbejdere.

Replacement hos karriereraadgivning.dk består udelukkende af individuelle og skræddersyede forløb med afsæt i en veldokumenteret og gennemprøvet metode. 

Vores konsulent fører dig gennem et struktureret forløb ved en række fysiske møder, hvor det enkelte møde typisk har en varighed af ca. halvanden time.

Replacement hos os indebærer mulighed for, at du tidligst muligt i forløbet besvarer en personprofilanalyse med en efterfølgende grundig tilbagemelding.

Et styrkebaseret forløb​

Når du indleder et forløb, får du tilknyttet en konsulent med stor erfaring og et særligt indblik inden for ledelse, IT, Salg og Marketing. Konsulenten bliver din faste sparringspartner på møder, via telefon og mail imellem møderne. 

Forløbet er naturligvis tilpasset dine personlige ønsker og behov. Vi har en fortrolig dialog igennem hele processen, som kan sammensættes af en række faglige elementer, der har fokus på afklaring af dine kompetencer, mål og værdier.

Varigheden af et individuelt replacementforløb varierer fra minimum 5 møder til ubegrænset.

Vi rådgiver i jobsøgning og assisterer i optimering af ansøgningsmateriale​

Der udarbejdes en handlingsplan, som eventuelt kan indeholde en uddannelsesplan. 

Research foretages, og ansøgningsteknikker gennemgås og trænes. Ansøgningsmateriale udformes og justeres, og vi deltager aktivt med henblik på at udvælge relevante stillinger og virksomheder.

Outplacement - Hvad koster det?

Se her de konkurrencedygtige priser på vores resultatfokuserede Outplacementforløb