Kompetenceafklaring

Vi kortlægger dine professionelle kompetencer og hvilke arbejdsopgaver og ansvarsområder, som motiverer dig. En proces, der leder frem til, at du står med din personlige kompetence- og jobprofil i hånden

Der er tidspunkter, hvor et kompetencemæssigt overblik giver rigtig god mening

 • Står du over for et frivilligt eller ufrivilligt jobskifte?

 • Mangler du udvikling i jobbet, eller har du svært ved at finde dig til rette med dine arbejdsopgaver og ansvarsområder?

 • Tager du oftest til/fra arbejde med en fornemmelse af at være drænet for energi?

 • Har du vanskeligt ved se et klart billede af de jobfunktioner / jobroller, som er ideelle og realistiske for dig?

 • Har du problemer med at få startet din jobsøgningsproces?
job-glæde

Vi afklarer og kortlægger dine bevidste og ubevidste kompetencer, og skaber retning i din karriere

 • Vi afdækker dine forskellige professionelle successer, så de kan søges genoplevet i dit fremtidig job

 • Vi udfordrer og bevidstgør dig om dine personlige, faglige og erfaringsmæssige kompetencer

 • Med vores velgennemprøvede værktøjer kortlægger vi din strategiske og personlige kompetenceprofil

 • Vi anvender professionelle værktøjer til at skabe overblik og identificere din personlige jobprofil, du kan styre efter

 • Vi får simpelthen kortlagt hvilke arbejdsopgaver, der motiverer dig, og hvordan du skaber allermest værdi

Send dine spørgsmål til kompetenceafklaring

Fuldt overblik over dine kompetencer og en tydelig jobprofil – så du kommer godt og bedst muligt videre

 • Du får endnu mere bevidsthed om dine faglige og personlige
   kompetencer – særligt de ”ubemærkede/ubevidste”

 • Du tager ”plads i førersædet”, og får prioriteret hvilke kompetencer, du allerhelst vil sætte i spil fremadrettet

 • Du står skarpere i jobmarkedet med en klart defineret jobprofil således, at din Navigator kan indstilles på nogle velovervejede og helt konkrete jobfunktioner / jobroller

 • Få dine jobrammer på plads – som leder, specialist eller medarbejder

 • Finde glæde, motivation og overskud i dit arbejdsliv

Hvad er kompetenceafklaring?

Kompetenceafklaring giver dig et unikt indblik i, hvad du har oparbejdet af faglige og personlige kompetencer i din karriere. 

Mange kompetencer er måske åbenlyse for dig, ud fra dine tidligere jobs. Men måske gemmer du på kompetencer, som kan bidrage til at du kan få jobs, der giver dig mere trivsel og en bedre karriere? 

Dine kompetencer er typisk opdelt inden for tre områder:

 • Faglige kompetencer
  Teoretiske kompetencer, som du har tilegnet dig gennem studie og uddannelse. Fx at du er i stand til at udarbejde en kommunikationsstrategi, IT-system- eller regnskabsanalyser

 • Praktisk erfaring (erfaringskompetencer)
  Er de kompetencer, du har tilegnet og oparbejdet gennem din karriere – både i job, foreningsliv og frivilligt arbejde tæller med under erfaringskompetence.

 • Personlige kompetencer
  Er dem, der viser, hvordan du arbejder, agerer og samarbejder i dit job. Er du proaktiv, analyserende – en afslutter eller igangsætter?

Få hjælp til kompetenceafklaring

Søger du på kompetencer eller kompetenceafklaring på internettet, finder du hurtigt en masse velmenende guides og artikler om emnet.

Det kan umiddelbart fremstå let at lave en liste over alle de kompetencer, du besidder. Eller er det? 
Faktisk oplever overraskende mange, at det kan være en ganske uoverskuelig proces at udarbejde sin egen kompetenceafklaring.

Hvad er vigtigst? Hvordan prioriterer du – skal du virkelig inkludere samtlige af dine kompetencer fra et helt arbejdsliv? Og kan det tænkes, at du har ubevidste kompetencer, som du kan drage nytte af?

Med hjælp fra en professionel karrierecoach og karriererådgiver får du de nødvendige redskaber og værktøjer til at skabe overblik over dine faglige kompetencer. Hvad kan du? Hvordan kan du bruge dine kompetencer i et eventuelt nyt job – og hvilke kompetencer skal du eventuelt have tilegnet dig?

Det er dig selv, der gemmer på de rigtige svar, men det kan være svært at sætte ord på dine kompetencer – og endnu værre; at sætte dem i system, så de kan indgå aktivt i din jobsøgningsproces eller karrierestrategi.

Kompetenceafklaring for ledige

Oftest er kompetenceafklaring allermest oplagt, når du er ledig og søger nyt arbejde. 

Dit CV skal opdateres i jobsøgningsprocessen, og allerede her starter dit arbejde med at tune ind på, hvad du har oparbejdet af kvalifikationer tidligere i dit arbejdsliv – og ikke mindst, hvilke der skal danne grobund for din fremtidige karriere.

Hjælp til karriereskift midt i livet
taenker-du-i-jobskifte

Individuel kompetenceafklaring

Det er ikke kun som ledig, at det er værd at afdække din kompetenceprofil.

Selvom du måske ikke står uden arbejde, kan du sagtens drømme om at skifte spor og sætte fokus på nogle af dine mange andre (mere ubevidste) kompetencer i dit arbejdsliv. 
Og måske stopper det ikke blot ved afklaring af dine kompetencer.

Når først du åbner op for en gennemgang af din jobmæssige profil, kan du opleve behov for en generel afklaring, som afdækker din fremtidige jobsøgningsstrategi, hjælper dig til personlig branding eller gøre brug af dit netværk. 

Med et samlet rådgivningsforløb hvor du selv vælger relevante emner til, kan du skabe lige netop dén karriere, du går og drømmer om.

Kompetenceafklaring hvordan?

Hvis du vælger at indgå i et forløb hos os, arbejder vi ud fra en velstruktureret model til kompetenceafklaring.

Denne model kan også anvendes som kompetenceafklaring test, og ét af hovedformålene er at afklare hvilke kompetencer, der giver dig energi, begejstring og gå-på-mod – og hvilke, der modsat er med til at dræne dig.

Du vil få udleveret et værktøj til din faglige kompetenceafklaring, som vi udfylder i samarbejde, og som danner grundlag for dialog. Målet er at få klarlagt og synliggjort alle de mange faglige og personlige kompetencer, du har.

Hvad angår personlige kompetencer så oplever vi, at mange har besvaret en personprofilanalyse, som afdækker disse kompetencer. Har du en sådan profil, kan vi tage udgangspunkt i denne. Alternativt bruger vi et af vores profilværktøjer til at afdække dine personlige kompetencer og præferencer.

Kompetenceafklaring værktøjer

Som værktøj til kompetenceafklaring anvender vi først og fremmest en grundig model, der afdækker din faglige kompetenceprofil. 

Besvarelsen fra din kompetenceafklaring test bruges efterfølgende som dialogredskab til at udfordre på dine bevidste og ubevidste kompetencer og personlige præferencer med afsæt i en grundig profilanalyse. 

Der findes ikke blot en enkelt kompetenceafklaring model og dit eventuelle afklaringsforløb skræddersyes individuelt.

Sæt dine kompetencer fri

Ofte har du nemlig en lang række kompetencer (både faglige og personlige) på ”lager”, og under et kompetenceafklaringsforløb vil du netop identificere, hvilke kompetencer, som du kan stille i udstillingsvinduet og sætte i spil til dit fremtidige job. 

Det er netop dine ”udstillingskompetencer”, der skaber den motivation og energi, du ønsker i et drømmejob.

Sæt fokus på dig selv og dit arbejdsliv

Kompetenceafklaring tilbyder vi som en enkeltstående rådgivningspakke, men kompetenceafklaring kan også indgå som element i et skræddersyet rådgivningsforløb

Behovsafklaring

Vi tilbyder dig en uforpligtende samtale om job og karriere. Samtalen afsluttes med, at vi giver dig vores forslag til hvilken rådgivning og sparring, der umiddelbart giver mest mening for dig