Kompetenceafklaring

Er du på afveje i karrieren? Der er tidspunkter, hvor et kompetencemæssigt overblik giver mening

 • Står du over for et frivilligt eller ufrivilligt jobskifte?

 • Har du svært ved at finde dig til rette i dit arbejde og/eller med dine arbejdsopgaver?

 • Tager du oftest til/fra arbejde med en fornemmelse af at være drænet for energi?

 • Savner du redskaber til at sætte dine kompetencer optimalt i spil i dit arbejde?

 • Har du vanskeligheder ved at starte din jobsøgningsproces?
job-glæde
Klarlægning af dine kompetencer

Vi klarlægger dine bevidste og ubevidste kompetencer og skaber retning i din karriere

 • Vi afdækker dine faglige successer, så de kan sættes i spil i et nyt job

 • Vi bevidstgør dig om dine personlige, faglige og erfaringsmæssige kompetencer

 • Vi anvender professionelle værktøjer til at skabe overblik og identificere din unikke jobmæssige profil

 • Vi udfordrer dig på dine bevidste og ubevidste kompetencer og personlige præferencer

 • Vi identificerer dine ”drivere” – dem, der får dig til at fløjte til og fra dit arbejde

Fuldt overblik over dine kompetencer og jobprofil – så du kommer godt og bedst muligt videre

 • Du får en højere bevidsthed over dine kompetencer – særligt de ”usete”/ubevidste

 • Du tager ”plads i førersædet” og får prioriteret, hvilke kompetencer, du ønsker der skal indgå i dit jobliv fremadrettet

 • Stå skarpere i jobmarkedet med en klart defineret jobprofil, herunder dine ”udstillingskompetencer” – de kompetencer, der skaber motivation og energi i dit (drømme)job

 • Få dine jobrammer på plads – som leder, specialist eller medarbejder

 • Genfind glæden, motivation og overskuddet i dit arbejdsliv

Send dine spørgsmål til kompetenceafklaring

Sæt fokus på dig selv og dit arbejdsliv

Læs videre og få klarhed over hvordan kompetenceafklaring kan indgå i et berigende rådgivningsforløb.

Hvad er kompetenceafklaring?

Kompetenceafklaring giver dig et unikt indblik i, hvad du har oparbejdet af kompetencer i din karriere. 

Mange er måske åbenlyse for dig, ud fra dit tidligere arbejde, men måske gemmer du på kompetencer, som kan bidrage til at skabe en endnu bedre karriere? 

Dine kompetencer er typisk opdelt inden for tre områder:

 • Faglige kompetencer
  Teoretiske kompetencer, som du har tilegnet dig gennem studie og uddannelse. Fx at du er i stand til at udarbejde en kommunikationsstrategi, IT-system- eller regnskabsanalyser

 • Praktisk erfaring (erfaringskompetencer)
  Er de kompetencer, du har tilegnet og oparbejdet gennem din karriere – både i job, foreningsliv og frivilligt arbejde tæller med under erfaringskompetence.

 • Personlige kompetencer
  Er dem, der viser, hvordan du arbejder, agerer og samarbejder i dit job. Er du proaktiv, analyserende – en afslutter eller igangsætter?

Få hjælp til kompetenceafklaring

Søger du på kompetencer eller kompetenceafklaring på internettet, finder du hurtigt en masse velmenende guides og artikler om emnet. 

Det kan fremstå let at lave en liste over alle de kompetencer, du besidder. Eller er det? Faktisk oplever overraskende mange, at det kan være en ganske uoverskuelig proces at udarbejde sin egen kompetenceafklaring. 

Hvad er vigtigst? Hvordan prioriterer du – skal du virkelig inkludere samtlige af dine kompetencer fra et helt arbejdsliv? Og kan det tænkes, at du har ubevidste kompetencer, som du kan drage nytte af?

Med hjælp fra en professionel karriererådgiver får du de nødvendige redskaber og værktøjer til at skabe overblik over dine faglige kompetencer. Hvad kan du? Hvordan kan du bruge dine kompetencer i et eventuelt nyt job – og hvilke kompetencer skal du måske have tilføjet?

Det er dig selv, der gemmer på de rigtige svar, men det kan være svært at sætte ord på dine kompetencer – og endnu værre; at sætte dem i system, så de kan indgå aktivt i din jobsøgningsproces eller karriereafklaring.

Kompetenceafklaring for ledige

Oftest er kompetenceafklaring allermest oplagt, når du er ledig og søger nyt arbejde. 

Dit CV skal opdateres i jobsøgningsprocessen, og allerede her starter dit arbejde med at tune ind på, hvad du har oparbejdet af kvalifikationer i tidligere i dit arbejdsliv – og ikke mindst, hvilke der skal danne grobund for din fremtidige karriere.

Hjælp til karriereskift midt i livet
taenker-du-i-jobskifte

Individuel kompetenceafklaring

Det er ikke kun som ledig, at det er værd at afdække din kompetenceprofil. 

Selvom du måske ikke står uden arbejde, kan du sagtens drømme om at skifte spor og sætte fokus på nogle af dine mange andre (mere ubevidste) kompetencer i dit arbejdsliv. Og måske stopper det ikke blot ved afklaring af dine kompetencer. 

Når først du åbner op for en gennemgang af din jobmæssige profil, kan du opleve behov for en generel behovsafklaring, som afdækker din fremtidige jobsøgningsstrategi, hjælper dig til personlig branding eller gøre brug af dit netværk. 

Med en samlet rådgivningspakke, som du selv vælger relevante emner til, kan du skabe lige netop dén karriere, du går og drømmer om.

Kompetenceafklaring hvordan?

Hvis du vælger at indgå i et forløb hos os, arbejder vi ud fra en velstruktureret model og et værktøj til kompetenceafklaring. 

Denne model kan også anvendes som kompetenceafklaring test og ét af de primære formål er at afklare, hvilke kompetencer, der giver dig energi, begejstring og gå-på-mod – og hvilke, der modsat er med til at dræne dig.

Du vil få udleveret et skema til din faglige kompetenceafklaring, som vi udfylder i samarbejde og som danner grundlag for dialogen.

Målet er at få klarlagt og synliggjort alle de mange faglige kompetencer, du har.

Mange har ofte tidligere taget en personprofil, som afdækker dine peronlige kompetencer. 

Har du en sådan profil, kan du med fordel tage den med dig – ligesom du naturligvis også kan få udarbejdet en ny personprofil.

Kompetenceafklaring værktøjer

Som værktøj til kompetenceafklaring anvender vi først og fremmest en grundig model, der afdækker din faglige kompetenceprofil. 

Besvarelsen fra din kompetenceafklaring test bruges efterfølgende som dialogredskab til at udfordre på dine bevidste og ubevidste kompetencer og personlige præferencer med afsæt i en grundig profilanalyse. 

Der findes ikke blot en enkelt kompetenceafklaring model og dit eventuelle afklaringsforløb skræddersyes individuelt.

Sæt dine kompetencer fri

Ofte har du nemlig en lang række kompetencer (både faglige og personlige) på ”lager”, og under et kompetenceafklaringsforløb vil du netop identificere, hvilke kompetencer, som du kan stille i udstillingsvinduet og sætte i spil til dit fremtidige job. 

Det er netop dine ”udstillingskompetencer”, der skaber den motivation og energi, du ønsker i et drømmejob.

Sæt fokus på dig selv og dit arbejdsliv

Læs videre og få klarhed over hvordan kompetenceafklaring kan indgå i et berigende rådgivningsforløb.