Strategisk jobsøgning

Du bør kun bruge ressourcer på at søge de jobs, der er relevante og realistiske for dig. Samtidig er det optimalt at have indsigt i hvordan, du sætter dit kandidatur i spil til alle de mange job, som ikke annonceres.

At være jobsøgende sluger typisk meget kostbar tid og energi, hvis du mangler en strategi

 • Bruger du oceaner af energi (og tid) på din jobsøgning, og har du brug for sparring og rådgivning om, hvordan du bruger din energi mest effektivt i din jobsøgningsproces?

 • Oplever du, at du gang på gang søger ”drømmejobbet”, men er i tvivl, om det rent faktisk er realistisk?

 • Oplever du, at du ”går glip” af spændende og relevante jobs, som bliver besat, uden de bliver opslået (usynlige jobs)?

 • Ønsker du et bedre indblik i, hvordan du bringer dig selv i spil til de de mange jobs, der ikke bliver annonceret?

 • Savner du redskaber til at igangsætte og målrette din strategiske jobsøgningsproces og ikke mindst handle ud fra et bevidst udgangspunkt?
Strategisk jobsøgning

Vi afdækker din jobprofil og kompetencer og målretter din jobsøgningsproces strategisk i forhold til det synlige/usynlige jobmarked

 • Vi rådgiver og sparrer omkring, hvordan du bruger din energi mest effektivt i forhold til både din jobstrategi og jobprofil, herunder hvilke jobs, du gerne vil søge, og hvilke, du er kompetent til at søge

 • Vi ved af erfaring, at 50% af ledige jobs i privat regi i dag besættes via netværk, gamle kolleger, LinkedIn m.fl. Vi afdækker jobmarkedet og fokuserer på, hvor du finder de relevante jobs og hvordan du kommer i spil til både de ”usynlige” og de synlige jobs

 • Vi afdækker din jobprofil såvel som faglige, personlige og erfarede kompetencer, så du får en klar definition af relevante jobroller og jobfunktioner for lige netop dig og din karriere

 • Vi har +20 års erfaring med rekruttering, som vi tager med i din strategiske jobsøgningsproces, og som vi holder op imod din jobprofil, så du kun bruger ressourcer på de relevante og realistiske jobs

 • Vi minimerer dit tidsforbrug i jobsøgningssammenhæng og booster dit energiniveau ved at identificere de strategisk mest relevante muligheder i din jobsøgning

Lad din tid og energi arbejde rigtigt med en velovervejet og strategisk jobsøgningsproces

 • Du bliver bevidstgjort i din jobsøgningsproces, så du bruger din energi og ressourcer på de jobs, som giver relevans, og hvor du har størst mulighed for at komme i betragtning

 • Vi sikrer (og giver dig værktøjer til), at du gør dit arbejde gennemtænkt med alt fra CV, ansøgning til samtale, og dermed sikrer det bedste udgangspunkt i forhold til at være bevidst, målrettet og forberedt på din jobsøgningsproces

 • Du får et velfunderet overblik, der hjælper dig til at vide, hvilke jobs du skal søge, og samtidigt sikrer, at du kun bruger energi på de jobs, som har relevans for dig, og hvor du har størst mulig chance for at komme i betragtning

 • Du får inspiration med henblik på at kunne researche på virksomheder og holde det op imod dine forventninger, så du bedst muligt undgår at træffe forkerte valg 

Send dine spørgsmål om strategisk jobsøgning

Sæt fokus på dig selv og dit arbejdsliv

Læs videre og få overblik over hvordan strategisk jobsøgning kan indgå i et berigende rådgivningsforløb.