Strategisk jobsøgning

At være jobsøgende sluger al din kostbare tid og energi, hvis du mangler en strategisk retning

 • Bruger du oceaner af energi (og tid) på din jobsøgning og har du brug for sparring og rådgivning om, hvordan du bruger din energi mest effektivt i din jobsøgningsproces?

 • Oplever du, at du gang på gang søger ”drømmejobbet”, men er i tvivl, om det rent faktisk er realistisk?

 • Oplever du, at du ”går glip” af relevante jobs, som bliver besat uden en egentlig rekrutteringsproces (usynlige jobs)?

 • Ønsker du et bedre indblik i, hvor du kan finde adgang til jobs, som primært (eller udelukkende besættes via personligt netværk?

 • Savner du redskaber til at igangsætte og målrette din strategiske jobsøgningsproces og ikke mindst handle ud fra et bevidst udgangspunkt?
Strategisk jobsøgning
Målret din jobsøgning

Vi afdækker din jobprofil og kompetencer og målretter din jobsøgningsproces strategisk i forhold til både det synlige og usynlige jobmarked

 • Vi rådgiver og sparrer omkring, hvordan du bruger din energi mest effektivt i forhold til både din jobstrategi og jobprofil, herunder hvilke jobs, du gerne vil søge, og hvilke, du er kompetent til at søge

 • Vi ved af erfaring, at 50% af jobsene i privat regi i dag besættes via netværk, gamle kolleger, LinkedIn m.fl. Vi afdækker jobmarkedet og fokuserer på, hvor du finder de relevante jobs og hvordan du kommer i spil til både de ”usynlige” og de synlige jobs

 • Vi afdækker din jobprofil såvel som faglige, personlige og erfarede kompetencer, så du får en klar definition af relevante jobroller og jobfunktioner for lige netop dig og din karriere

 • Vi har +20 års erfaring med rekruttering, som vi tager med i din strategiske jobsøgningsproces, og som vi holder op imod din jobprofil, så du udelukkende søger de rigtige jobs

 • Vi minimerer dit tidsforbrug i jobsøgningssammenhæng og booster dit energiniveau ved at identificere de strategisk mest relevante muligheder i din jobsøgning

Lad tid og energi arbejde med dig, med en velfunderet og strategisk jobsøgningsproces

 • Du bliver bevidstgjort i din jobsøgningsproces, så du bruger din energi og ressourcer på de jobs, som giver relevans, og hvor du har størst mulighed for at komme i betragtning

 • Vi sikrer (og giver dig værktøjer til), at du gør dig umage med alt fra CV, ansøgning og samtale og dermed sikrer det bedste udgangspunkt i forhold til at være bevidst, målrettet og forberedt på din fremadrettede jobsøgningsproces

 • Du får et velfunderet overblik, der hjælper dig til at vide, hvilke jobs, du skal søge og samtidigt sikrer, at du kun bruger energi på de jobs, som har relevans for dig, og hvor du har størst mulig chance for at komme i betragtning

 • Du får værktøjer til at researche på virksomheden og holde det op imod dine forventninger, så du undgår, at du skal uhensigtsmæssigt tidligt i gang med at søge job igen

Send dine spørgsmål om strategisk jobsøgning

Sæt fokus på dig selv og dit arbejdsliv

Læs videre og få klarhed over hvordan strategisk jobsøgning kan indgå i et berigende rådgivningsforløb.