Vi kender efterspørgslen

Vi ved, hvad virksomhedsledere kræver og efterspørger - og vi kan hjælpe dig til et rigere arbejdsliv.

Jobtrivsel er en mærkesag

Karriereraadgivning.dk er sat i værk i 2014 som en del af rekrutterings-virksomheden Cruit Consult. I løsningen af hundredevis af rekrutteringsopgaver og i mødet med kandidater, der på forskellig vis er udfordret i deres arbejdsliv, har vi observeret et stærkt behov for rådgivning og coaching. 

​Stemmer mulighederne overens med de ønsker, du har for dit arbejdsliv eller er du blevet opsagt?Vi bliver konstant mødt af forandringer i vores jobliv. Nogle valg træffer vi selv, andre gange bliver vi hjulpet på vej af omgivelserne. Med et rådgivningsforløb sætter du dig selv i føresædet. 

Seniorkonsulent Jens Peter Holm, Karriereraadgivning.dk - en del af Cruit Consult

Jens Peter Holm

Seniorkonsulent

Jens Peter har indgående erfaring med rådgivning og coaching i personlige, målrettede forløb. I de sidste mere end 20 år har Jens Peter assisteret ved ansættelsen af +850 specialister og ledere. Han rådgiver professionelt om karriereudvikling og udnyttelse af jobmuligheder. Jens Peter har siden 2007 drevet Cruit Consult med fokus på rekruttering, outplacement og karriererådgivning.
Michael Jensen samarbejdspartner

Michael Jensen

Seniorkonsulent & associeret partner

Michael er Cand. Mag. I filosofi. Har 35 års ledererfaring fra bl.a. Mærsk og 22 års erfaring fra konsulentbranchen. Han har desuden siden 2007 været hovedredaktør og medforfatter på ledelseshåndbogen Visionær Ledelse. Han underviser, ved siden af sit job som selvstændig konsulent, i filosofi og har i en længere årrække været en flittigt anvendt foredragsholder omkring filosofiske og ledelsesrelaterede emner.

En del af Cruit Consult

Cruit Consult skaber vinderhold igennem rekruttering og rådgivning. Vi er en kompetent, professionel og erfaren samarbejdspartner for både kandidater og virksomheder.