Dit præsentationsmateriale – CV & ansøgning

Præsentationsmateriale med den rette struktur og det relevante indhold er din adgangsbillet til de rigtige jobsamtaler

Tænker du i jobskifte, kan der være flere sten at flytte, til du finder drømmejobbet

 • Står du over for et kommende frivilligt (eller ufrivilligt) jobskifte?
 • Har du flere ansættelsesforhold, som du er i tvivl om, hvordan du skal præsentere i dit CV?

 • Mangler du kortlægning og overblik over relevante arbejdsopgaver, opnåede resultater og ansvarsområder i din karriere?

 • Er du i tvivl om hvilke faglige og personlige kompetencer, du skal fremhæve i dit CV og din ansøgning, så det er målrettet det enkelte stillingsopslag?

 • Savner du redskaber til at kortlægge den røde tråd i din karriere, så du fremstår stærkest muligt over for den potentielt kommende leder/arbejdsplads?
Bliv skarbere på din unikke profil

Vi skaber fremdrift i din jobsøgningsproces med optimeret CV- og ansøgningsmateriale

 • Vi afdækker din bagudrettede dokumentation for ansvarsområder, arbejdsopgaver og resultater, som vi skal bruge til dit CV

 • Vi bevidstgør dig om din fremadrettede argumentation for, hvorfor dine kompetencer og erfaringer matcher et konkret job og virksomhed

 • Vi anvender velgennemprøvede værktøjer til at skabe overblik og identificere din unikke profil til både CV og ansøgning

 • Vi udfordrer dig på dine kompetencer, personlige præferencer og karriereretning – elementer som alle er væsentlige i dit præsentationsmateriale

 • Vi identificerer dine motivationsfaktorer og ”drivere” – det, du kan tilbyde en kommende arbejdsplads og virksomhed

Bliv skarpere på din egen unikke profil og bliv en af de udvalgte når ansættende ledere ser på kandidatfeltet

 • Du får et solidt og velfunderet udgangspunkt for igangsætning af din jobsøgningsproces

 • Med ”plads i førersædet” er du rustet til at intensivere din jobsøgning og målrette CV og ansøgning til modtageren (fx i forhold til ledertyper)

 • Med dit målrettede præsentationsmateriale står du endnu skarpere i jobmarkedet i forhold til dine specifikke jobønsker

 • Du øger din chance for at lande i det rigtige job for dig – enten som leder, specialist eller medarbejder

 • Du får et gennemslagskraftigt CV- og ansøgningsmateriale, der har læsevenlig struktur og relevant indhold

Send dine spørgsmål om præsentationsmateriale

Sæt fokus på dig selv og dit arbejdsliv

Læs videre og få klarhed over hvordan en optimering af dit præsentationsmateriale kan indgå i et berigende rådgivningsforløb.