Dit præsentationsmateriale - CV & ansøgning

Tænker du i jobskifte, kan der være mange sten at flytte, til du finder drømmejobbet

 • Står du over for et kommende frivilligt (eller ufrivilligt) jobskifte?

 • Har du mange ansættelsesforhold, som du er i tvivl om, hvordan du skal fremstille i dit CV?

 • Mangler du klarlægning og overblik over opnåede resultater og ansvarsområder i din karriere?

 • Er du i tvivl om, hvilke faglige og personlige kompetencer, du skal fremhæve i din ansøgning, så det er målrettet et enkelte stillingsopslag?

 • Savner du redskaber til at sætte kortlægge den røde tråd i din karriere, så du fremstår stærkt over for en kommende leder/arbejdsplads?
Bliv skarbere på din unikke profil
Jobsøgningsproces med optimeret ansøgnings- og CV materiale

Vi skaber retning for din jobsøgningsproces med optimeret ansøgnings- og CV materiale

 • Vi afdækker din bagudrettede dokumentation for ansvarsområder, opgaver og resultater i dit CV

 • Vi bevidstgør dig om din fremadrettede argumentation for, hvorfor dine kompetencer og erfaringer matcher et konkret job og virksomhed

 • Vi anvender professionelle værktøjer til at skabe overblik og identificere din unikke jobmæssige profil til både ansøgning og CV

 • Vi udfordrer dig på kompetencer, personlige præferencer og karriereretning – elementer som er væsentlige i dit præsentationsmateriale

 • Vi identificerer dine motivationsfaktorer og ”drivere” – det, du kan tilbyde en kommende arbejdsplads og virksomhed

Bliv skarpere på din egen unikke profil og skil dig ud fra kandidatfeltet i din jobsøgning

 • Du får et solidt og velfunderet udgangspunkt for igangsætning af din jobsøgningsproces

 • Med ”plads i førersædet” er du rustet til at intensivere din jobsøgnings og målrette ansøgning og CV til modtageren (fx i forhold til ledertyper)

 • Du står skarpere i jobmarkedet og over for det enkelte, specifikke jobønske med klart defineret præsentationsmateriale, som indeholder alle relevante aspekter for dit næste job

 • Du højner din chance for at lande det rigtige job for dig – enten som leder, specialist eller medarbejder

 • Du får et gennemslagskraftigt CV og ansøgningsmateriale, der skiller sig ud fra det resterende kandidatfelt

Send dine spørgsmål om præsentationsmateriale

Sæt fokus på dig selv og dit arbejdsliv

Læs videre og få klarhed over hvordan en optimering af dit præsentationsmateriale kan indgå i et berigende rådgivningsforløb.