Behovsafklaring

Vi tilbyder dig en intensiv afklaringssession, hvor vi sammen finder frem til dine helt specifikke rådgivnings- og sparringsbehov

Et mistet overblik og mangel på retning i din karriere kan vise sig i mange situationer og kræve forskellige tilgange

 • Føler du, at du ”træder vande” i din karriere – og har du svært ved at finde ud af, hvor du skal starte og hvordan du kommer videre?

 • Mangler du klarlægning og overblik over dit jobliv og savner du sparring, inspiration og input?

 • Føler du, at karrieren tilfældigt udfolder sig for dig, frem for, at du selv har styring og retning?

 • Savner du redskaber til at igangsætte jobsøgningsproces, CV, personlig branding eller kompetenceafklaring – og har du svært ved at vide, hvad der er bedst givet ud?

 • Er du i tvivl om, hvad et karriererådgivnings-forløb bør indeholde for lige netop dig?
Klarlægning af dine kompetencer
Bliv skarbere på din unikke profil

Bliv klogere på, hvad der er det rette karriererådgivningsforløb for lige netop dig.

 • Vi afdækker, hvor du er i din karriere lige nu, og om du har brug for yderligere rådgivning og sparring for at komme videre

 • Vi identificerer, hvad du har med dig i din professionelle baggage

 • Vi anvender vores mangeårige erfaring med rådgivning og sparring i en kompetent og afgrænset session

 • Vi sikrer, at du ikke spilder hverken tid eller penge på potentiel unødvendig rådgivning og skræddersyer et eventuelt videre forløb præcist til dine behov

 • Vi kickstarter dialogen og gør dig bevidst omkring dine karriereønsker og mål

En afklaringsproces kan være skridtet til at komme godt videre i din karriere

 • Du gør en aktiv forskel i dit og genfinder retningen i dit jobliv

 • Du sætter dig selv i førersædet og holder din karriere ”top of mind”

 • Du bliver bevidst om, hvad der skal til, for at du træder rigtigt videre – enten med skræddersyet rådgivning eller på egen hånd

 • Du står fagligt skarpere i din egen bevidsthed samtidig med, at du øger chancen for at lande i det rigtige job for dig

 • Du får klarlagt dit fremadrettede fokus i din karriere, hvad enten det er som leder, specialist eller medarbejder

Send dine spørgsmål om behovsafklaring

Behovsafklaring - hvad har jeg brug for?

1.

Hvor er du lige nu job- og karrieremæssigt?

2.

Hvad befinder sig i din professionelle baggage?

3.

Hvordan ser dit ønskejob ud, og hvor vil du gerne hen?

Med udgangspunkt i ovenstående tre spørgsmål finder vi frem til dit konkrete behov. 

Altså, hvilken rådgivning og sparring skal der til, for at du kan komme videre i dit jobliv. Vi kan med meget stor sandsynlighed hjælpe dig.

Men det er jo også muligt, at vores session resulterer i, at du er så afklaret, at du selvstændigt vil arbejde videre med dit udviklingsforløb.

Vores afklarings-session kan resultere i, at en af vores tre rådgivningspakker er den helt rette for dig. 

Men det er også muligt, at vi finder frem til, at du har et specifikt behov for rådgivning og hjælp inden for et eller flere af følgende områder:

 • CV-optimering / CV-udarbejdelse
 • LinkedIn optimering
 • Personlig branding og netværk
 • Jobsøgningskanaler – udvælgelse og strategi i brugen
 • Samtaleteknik
 • Målsætning og jobsøgningsstrategi
 • Kompetenceafklaring med henblik på at åbne flere og alternative jobmuligheder

Kom godt igang med en behovsafklaring

Pris for en session med afklaring

DKK 995,-