Outplacementforløb

For ledere er det et vilkår at skulle opsige medarbejdere fra tid til anden. Et forløb hos os betyder, at den opsagte medarbejder eller leder hurtigt bliver kandidat til andre jobs.

Opsigelser er uundgåelige, men tager du som leder ansvar for at hjælpe den opsagte videre ?

 • Står du som leder over for en opsigelse af en loyal medarbejder, og vil du sikre det bedst mulige scenarie for den opsagte?

 • Kan du være bekymret for uro eller usikkerhed i din organisation som følge af opsigelser af medarbejdere og ledere?

 • Har du vanskeligt ved at identificere den rette strategi for at sende opsagte ledere eller medarbejdere godt videre i karrieren?

 • Mangler du ressourcer til at hjælpe den opsagte med at bearbejde og afklare muligheder for at komme i nyt job?

 • Vil det være relevant med en neutral partner, der tager hånd om den opsagte, og samtidig har øje for din virksomheds fremadrettede fokus?
Outplacementforløb - Er du klar til en ny karriere?
Professionelt Outplacementforløb

Skab de bedste forudsætninger for opsagte ledere, specialister og medarbejdere med et målrettet og professionelt outplacementforløb

 • Vi bearbejder den opsagtes situation (og reaktion på opsigelsen), så der hurtigst muligt kan skabes et fremadrettet fokus for den opsagte

 • Vi skaber et individuelt rådgivnings- og coachingforløb med udgangspunkt i den opsagtes muligheder, ønsker og behov

 • Helt konkret afdækker vi kompetencer. Hjælper med at udarbejde et målrettet CV og en relevant og interessant LinkedIn profil, og forbereder den kommende kandidat til jobsamtaler 

 • Vi anvender vores mangeårige erfaring med rekruttering i en kortlægning af den opsagtes jobmuligheder, og yder hjælp til målrettet jobsøgning

 • Vi hjælper med at afslutte den opsagtes ansættelse på bedst mulig vis, og sender hende eller ham hurtigst (og bedst) muligt videre i et nyt job

Få sat det sidste punktum bedst muligt for opsagte og hold din virksomheds image intakt

 • Den opsagte får et målrettet Outplacementforløb, der skaber bevidsthed om  ønskelige og realistiske jobmuligheder

 • Din virksomheds image holdes bedst muligt intakt, når du tilbyder  Outplacement til opsagte ledere og medarbejdere

 • Du højner muligheden for at kunne tiltrække nye ledere og medarbejdere i fremtiden

 • Du øger tryghed og sandsynlighed for at fastholde dine medarbejdere i længere tid

 • I får ”ro på bagsmækken”, og sikrer et fælles fremadrettet fokus for de tilbageblevne i organisationen

Send os helt uforpligtende dine spørgsmål til et Outplacementforløb

Hvad er Outplacement?​​

Vi definerer "Outplacement" som et professionelt rådgivnings- og udviklingsforløb. Et forløb med det klare mål
at den opsagte hurtigst muligt får sig et nyt job under hensyntagen til kvalifikationer og ambitioner.

Et individuelt tilpasset forløb og en vej til det rigtige job med øje for den bæredygtige karriere

Med dig i centrum - Bearbejdning af opsigelsen. Og der laves en strategi og en plan for Outplacement forløbet
Dit nye job - Underskrift på ansættelseskontrakten

Sådan tilbyder vi Outplacementforløb

Vores erfarne konsulenter arbejder dagligt med Outplacement og karrirererådgivning. Herudover udgøres hverdagen af rekrutterings-assistance til ansættende ledere. Dermed har vi en opdateret indsigt i jobmarkedet. Denne indsigt trækker vi naturligvis på, når vi rådgiver og vejleder opsagte.

Outplacement hos Karriereraadgivning.dk er kun individuelle forløb med afsæt i vores veldokumenterede og gennemprøvet metode.

Vores konsulent fører den opsagte gennem et skræddersyet og struktureret forløb ved en række møder, hvor det enkelte møde typisk har en varighed af halvanden time.

Den opsagte bliver tilknyttet den samme konsulent gennem hele Outplacementforløbet, og de enkelte møder sker fysisk på vores kontorer i København og Aarhus eller virtuelt.

Et Outplacementforløb giver et godt image til virksomheden

Kom ud af en afskedigelse med virksomhedens omdømme intakt

Marketingværdien er indlysende. En medarbejder, der er hjulpet godt på vej mod nye mål, kan blive en positiv ambassadør for virksomheden frem for en medarbejder, som opfatter, at vedkommende er blevet afskediget på “gråt papir”. 

Herudover vil det stærke signal om, at virksomheden gør brug af Outplacement kommunikere ansvarlighed, som sandsynligvis vil være medvirkende til, at virksomheden fremtidigt vil få lettere ved at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Vi skaber afklaring for den opsagte, og hjælper med at sætte mål

Vi gennemfører den første samtale efter afskedigelsen for at bearbejde reaktionen, og beskrive og begrunde det kommende forløb. 

Kandidaten til nyt job bliver tilbudt at besvare personprofilanalyse med efterfølgende grundig tilbagemelding og interview. Dette med henblik på at klarlægge personens karakteristika, herunder bl.a. motivatorer, arbejdsstil og samarbejdet med andre. 

Herefter afklares og kortlægges kandidatens erhvervserfaring, faglige kompetencer og karrieremål. Efterfølgende fastlægges kandidatens jobsøgeprofil og karrierestrategi.

Vi rådgiver i jobsøgning og assisterer i optimering af ansøgningsmateriale

Der udarbejdes en handlingsplan, som eventuelt kan indeholde en uddannelsesplan. Research foretages, og ansøgningsteknikker gennemgås og trænes. 

Ansøgningsmateriale udformes og justeres, og vi deltager aktivt med henblik på at udvælge relevante stillinger og virksomheder.

Den afskedigede hjælpes på vej mod nye mål med vores opfølgning

Resultatet af personens fremtidige ansøgninger drøftes og justeres. Der følges op på ansøgninger og aktiviteter. Personen trænes typisk i at gennemføre jobsamtaler eller mere personlige forhold: fremtræden, formidlingsevne og struktur.

Vi er med på sidelinjen i søgeprocessen og bistår med overblik og råd, indtil personen vurderes i positiv fremdrift.

Et Outplacementforløb - hvad koster det?

Vi tilbyder absolut konkurrencedygtige priser på vores resultatfokuserede og omsorgsfulde Outplacementforløb