Outplacement

Opsigelser er uundgåeligt og medarbejdere må fra tid til anden forlade arbejdspladsen på virksomhedens initiativ

Opsigelser er uundgåelige – men tager du som virksomhed det nødvendige ansvar i at hjælpe opsagte videre ?

 • Står du over for en kommende opsigelse i din virksomhed, og vil du sikre det bedst mulige scenarie for opsagte?

 • Frygter du uro eller usikkerhed i din virksomhed på baggrund af opsagte medarbejdere/ledere i organisationen?

 • Har du svært ved at identificere de rigtige værktøjer og strategier for at sende opsagte ledere eller medarbejdere godt videre i karrieren?

 • Mangler du den nødvendige indsigt i, hvad en opsigelse betyder for opsagte og dennes mulighed for at genstarte karrieren i et nyt job som medarbejder, leder eller specialist?

 • Har du brug for en neutral, professionel samarbejdspartner, der kan tage hånd om opsagtes interesser og samtidigt har et øje for din virksomheds fremadrettede fokus?
Karriereskift -klar til ny karriere
Professionelt Outplacement forløb

Skab de bedste forudsætninger for opsagte ledere, specialister og medarbejdere med et målrettet og professionelt outplacement-forløb

 • Vi bearbejder den opsagtes situation (og reaktion på opsigelse), så der hurtigst muligt kan skabes et fremadrettet fokus for opsagte

 • Vi skaber et professionelt og individuelt rådgivnings- og coachingforløb med udgangspunkt i opsagtes behov og en personlig dialog

 • Vi anvender vores stærke erfaring med rekruttering i en kortlægning af opsagtes jobmuligheder og yder hjælp til målrettet jobsøgning for opsagte

 • Vi anvender gennemtestede og professionelle værktøjer som persontypetest og til afdækning af personlige og faglige kompetencer og præferencer, som bruges i et fremadrettet jobfokus

 • Vi afslutter opsagtes ansættelse på bedst mulig vis og sender opsagte hurtigst (og bedst) muligt videre i karrieren

  Læs om replacement for opsagte medarbejdere

Få sat det sidste punktum på bedst mulig vis for opsagte og hold din virksomheds image intakt

 • Opsagte får et struktureret forløb, der giver klarhed om fremadrettede jobønsker og karrieremål

 • Din virksomheds image holdes intakt, når du viser initiativ og ansvar over for opsagte ledere og medarbejdere

 • Du højner muligheden for at kunne tiltrække nye ledere og medarbejdere til virksomheden

 • Du øger sandsynligheden for at fastholde nuværende medarbejdere i din virksomhed i længere tid

 • I får ”ro på bagsmækken” i organisationen og sikrer et fælles, fremadrettet fokus for alle medarbejdere, ledere og specialister

Send dine spørgsmål om Outplacement

Hvad er Outplacement?​​

Vi definerer "Outplacement" som et rådgivnings- og coachingforløb med et entydigt mål om,
at den opsagte medarbejder hurtigst muligt får sig et nyt job under hensyntagen til ønsker, kvalifikationer og karriereplan.

karriereraadgivning outplacementsprocessen

Sådan tilbyder vi Outplacementforløb

Vores konsulenter har mange års erfaring med ansættelsesinterview, kandidatudvælgelse og coaching. Vi arbejder dagligt med rekruttering, og dermed har vi et indgående kendskab til det aktuelle jobmarked.

Denne indsigt trækker vi naturligvis på, når vi rådgiver afskedigede ledere og medarbejdere.

Outplacement hos karriereraadgivning.dk består udelukkende af individuelle forløb, med afsæt i en veldokumenteret og gennemprøvet metode. 

Vores konsulent fører fokuspersonen gennem et struktureret forløb ved en række møder, hvor det enkelte møde typisk har en varighed af halvanden til to timer.

Outplacement hos os indebærer altid, at fokus-personen tidligst muligt i forløbet besvarer en personprofilanalyse.

Outplacement giver et godt image til virksomheden

Kom ud af en afskedigelse med din virksomheds image intakt​

Marketingværdien er desuden indlysende: 
En medarbejder, der er hjulpet godt på vej mod nye mål, kan blive en positiv ambassadør for virksomheden frem for en medarbejder, som opfatter, at vedkommende er blevet afskediget på “gråt papir”. 

Herudover vil det stærke signal om, at virksomheden gør brug af outplacement kommunikere ansvarlighed, som sandsynligvis vil være medvirkende til, at virksomheden fremtidigt vil få lettere ved at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Vi skaber afklaring for den opsagte og hjælper med at sætte mål

Vi gennemfører den første samtale efter afskedigelsen for at bearbejde reaktionen og begrunde det kommende forløb. 

Fokuspersonen besvarer efterfølgende en personprofilanalyse med grundig tilbagemelding og interview for, at klarlægge personens karakteristika, herunder bl.a. motivatorer, arbejdsstil og samarbejdet med andre. 

Herefter afdækkes fokuspersonens erhvervserfaring og faglige kompetencer. 

På baggrund heraf fastlægges personlige og faglige karrieremål.

Vi rådgiver i jobsøgning og assisterer i optimering af ansøgningsmateriale

Der udarbejdes en handlingsplan, som eventuelt kan indeholde en uddannelsesplan. Research foretages, og ansøgningsteknikker gennemgås og trænes. 

Ansøgningsmateriale udformes og justeres, og vi deltager aktivt med henblik på at udvælge relevante stillinger og virksomheder.

Den afskedigede hjælpes på vej mod nye mål med vores opfølgning

Resultatet af personens fremtidige ansøgninger drøftes og justeres. Der følges op på ansøgninger og aktiviteter. Personen trænes eventuelt i at gennemføre jobsamtaler eller mere personlige forhold: fremtræden, formidlingsevne og struktur.

Vi er med på sidelinjen i søgeprocessen og bistår med overblik og råd, indtil personen vurderes i positiv fremdrift.

Outplacement - Hvad koster det?

Se her de konkurrencedygtige priser på vores resultatfokuserede Outplacementforløb