Outplacement

Opsigelser er et uundgåeligt element af virksomheders udvikling, og det betyder, at medarbejdere fra tid til anden må forlade arbejdspladsen på virksomhedens initiativ. Er du opsagt og har din arbejdsgiver tilbudt dig at betale for Outplacement, assisterer og rådgiver vi med et målrettet og skræddersyet forløb på rejsen mod dit næste job.

Når virksomheden tager ansvar for den opsagte medarbejder

Vi opfordrer til, at virksomheder tager ansvar de medarbejdere, som bliver opsagt. Når en ansat opsiges, er det naturligvis alvorligt for medarbejderen, men det vil i en eller anden udstrækning også påvirke de tilbageblivende ledere og medarbejdere.

Af både menneskelige og forretningsmæssige årsager anbefaler vi, at en afskediget medarbejder tilbydes et outplacementforløb. Den opsagte medarbejder får derved nogle gunstige muligheder for hurtigt at komme videre i sin erhvervskarriere. Samtidig vil forløbet kunne bidrage til at skabe ro i organisationen og hurtigt genskabe et fremadrettet fokus.

Hvad er Outplacement?

Hos os består Outplacement typisk af et forløb med fem faser. Et forløb som målrettet og respektfuldt opbygger den involverede persons erhvervsprofil og motivation for en ny karriere. Outplacement indeholder bl.a. uddybende samtaler, kortlægning af jobmuligheder og hjælp til jobsøgning. Vi guider simpelthen personen effektivt på vej mod det næste job. Hvad koster et outplacement forløb? – vi giver dig svaret nedenfor. 

Vi gør outplacement til en målrettet rejse imod dit næste job.
Et effektivt udviklingsforløb, hvor vi sætter fuld fokus på at finde frem til, hvad der er det rigtige job for dig.

Med dig i centrum

 • Bearbejdning af opsigelsen  Meningen med dit personlige jobliv
 • Hvem er du som medarbejder/leder og privatperson?
 • Hvad motiverer og giver dig energi?
 • Personlig profil analyse med grundig feedback

Det professionelle visitkort

 • Kortlægning af personlige kompetencer
 • Kortlægning af faglige kompetencer
 • Sparring og assistance til “Brutto CV”
 • LinkedIn-profil -optimering/oprettelse
 • Det verbale visitkort – sparring og træning

Karrieremål og handlingsplan

 • Definition af karrierekurs og opstilling af realistiske mål
 • Muligheder og forhindringer ift. at nå mål
 • Sparring og kompetenceudvikling
 • Definition af karrierestrategi
 • Udarbejdelse af en handlingsanvisende plan

Personlig branding og netværk

 • Kortlægning af og arbejde med det personlige netværk
 • Sparring på udvikling/udvidelse af netværk
 • Synliggørelse af fokuspersonen og dennes spidskompetencer
 • Tips til personlig præsentation

Rejsen mod det nye job

 • Udvælgelse af relevante stillingsopslag
 • Sparring på udvælgelse af relevante virksomheder
 • Sparring og hjælp til udarbejdelse af CV og ansøgning ift. specifik stilling
 • Samtaleteknik og sparring på jobsamtalen
Få en professionel behovsafdækningen

Behovsafdækningen

Gennem en grundig afklaring finder vi frem til et forløb, der er tilpasset lige nøjagtig den opsagtes behov.

I behovsafdækningen arbejder med følgende emner:

• Kompetenceafklaring
• Mål og strategi
• Dit professionelle visitkort 
• Samtaleteknik
• Jobsøgningskanaler
• Netværk   

Hvad er Outplacement?

Vi definerer Outplacement som et rådgivnings- og coachingforløb med et entydigt mål om at den opsagte medarbejder hurtigst muligt får sig et nyt job under hensyntagen til ønsker, kvalifikationer og karriereplan.

Sådan tilbyder vi outplacementforløb

Vores konsulenter har mange års erfaring med ansættelsesinterview, kandidatudvælgelse og coaching. Vi arbejder dagligt med rekruttering, og dermed har vi et indgående kendskab til det aktuelle jobmarked. Denne indsigt trækker vi naturligvis på, når vi rådgiver afskedigede ledere og medarbejdere.

Outplacement hos karriereraadgivning.dk består udelukkende individuelle forløb med afsæt i en veldokumenteret og gennemprøvet metode. Vores konsulent fører fokuspersonen gennem et struktureret forløb ved en række møder, hvor det enkelte møde typisk har en varighed af halvanden til to timer.

Outplacement hos os indebærer altid, at fokus-personen tidligst muligt i forløbet besvarer en personprofilanalyse.

Kom ud af en afskedigelse med din virksomheds image intakt

Marketingværdien er desuden indlysende: en medarbejder, der er hjulpet godt på vej mod nye mål, kan blive en positiv ambassadør for virksomheden frem for en medarbejder, som opfatter, at vedkommende er blevet afskediget på “gråt papir”. Herudover vil det stærke signal om, at virksomheden gør brug af outplacement kommunikere ansvarlighed, som sandsynligvis vil være medvirkende til, at virksomheden fremtidigt vil få lettere ved at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Vi skaber afklaring for den opsagte og hjælper med at sætte mål

Vi gennemfører den første samtale efter afskedigelsen for at bearbejde reaktionen og begrunde det kommende forløb. Fokuspersonen besvarer efterfølgende en personprofilanalyse med grundig tilbagemelding og interview for at klarlægge personens karakteristika, herunder bl.a. motivatorer, arbejdsstil og samarbejdet med andre. Herefter afdækkes fokuspersonens erhvervserfaring og faglige kompetencer. På baggrund heraf fastlægges personlige og faglige karrieremål.

Vi rådgiver i jobsøgning og assisterer i optimering af ansøgningsmateriale

Der udarbejdes en handlingsplan, som eventuelt kan indeholde en uddannelsesplan. Research foretages, og ansøgningsteknikker gennemgås og trænes. Ansøgningsmateriale udformes og justeres, og vi deltager aktivt med henblik på at udvælge relevante stillinger og virksomheder.

Den afskedigede hjælpes på vej mod nye mål med vores opfølgning

Resultatet af personens fremtidige ansøgninger drøftes og justeres. Der følges op på ansøgninger og aktiviteter. Personen trænes eventuelt i at gennemføre jobsamtaler eller mere personlige forhold: fremtræden, formidlingsevne og struktur.

Vi er med på sidelinjen i søgeprocessen og bistår med overblik og råd, indtil personen vurderes i positiv fremdrift.